facebook-paylas

2017 KURBAN KOMİSYON KARARLARI

T.C.

OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Müftülüğü

 

    KARAR SAYISI : 2017 - 01                                                               TARİH : 14/ 08 /2017

 

 

2017 YILI OSMANGAZİ İLÇESİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU

TOPLANTI KARARLARI

 

TOPLANTI TARİHİ          :  14/08/2017

TOPLANTI YERİ                : Osmangazi Müftülüğü Toplantı Salonu

TOPLANTI KARAR NO   :  2017/01

 

İlgi      : a)  Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik.

              b)  21/06/2017 tarih ve 30103 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2017 Yılı Kurban

                   Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ.

 

              Osmangazi İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonu, önceden belirlenen gündem ile ve ilgi (a) yönetmelik gereği, 01 Eylül 2017 tarihinde idrak edilecek Kurban Bayramında İlçemizde alınacak tedbirler ve usullerini belirlemek üzere 14/08/2017 günü saat 14.30’da Osmangazi İlçe Müftülüğü Toplantı Salonunda;  Yıldırım Kaymakamı Osmangazi Kaymakam V. Mehmet AYDIN başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır.

 

 

1-) OSMANGAZİ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ KURBAN SATIŞ YERLERİ

 

A-    Veysel Karani (Arıtma Tesisi Karşısı)

B-    Yunuseli (Arıtma Tesisi Karşısı)

 

2-) OSMANGAZİ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ KURBAN KESİM YERLERİ

 

A-    Emek (Arıtma Tesisi karşısı )

B-    Veysel Karani (Arıtma Tesisi Karşısı)

C-    Yunuseli ( Arıtma Tesisi Karşısı )

 

3-) ÖZEL KESİM YERLERİ

 

A-    Öztaner Gıda Ve İhtiyaç Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Mudanya Yolu Osmangazi/Bursa

B-    Gülbahçe İlim Kültür Eğitim Yardım Derneği Osmangazi/Bursa

C-    İsmail Hakkı Kuran Kursu Hizmet Binası Tuzpazarı Mah.Ürün Cd. No:6 Osmangazi/Bursa

D-    Üftade Kuran Kursu Öğrencileri Koruma Derneği Kavaklı Mah.Kavaklı Cd.Üftade

Sk.no:17 Osmangazi/Bursa

E-     Tahtakale Bilim Kültür ve Eğitim Merkezi Derneği / Tahtakale Mah. Fışkırık Cad. 2.Ahmet Sok. No:25 Osmangazi/BURSA

 

adreslerinde kesim izninin verilmesine,

 

4-) Kurban satış yerlerinde komisyonlarca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulması ve bu birimde görev yapacak serbest Veteriner Hekimlerin Veteriner Hekim Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenmesine,

 

5-) Kurban satış ve kesim yerleri olarak belirlenen bu alanların alt yapı ve üst düzenleme (satış ve kesim yerlerinde Belediyemizin temizlik hizmeti ve su hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması) hazırlıklarının Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılması ve Bayram süresince bu yerlerin Belediye (zabıta ekipleri) yetkilileri tarafından denetimlerinin yapılmasına,

 

6-) Gerçek ve hükmü şahıslar Kurbanlarını uygun olması halinde kendilerine ait bina ve bahçelerinde dini ve hijyenik (sağlıklı) şartlara uygun olarak kasaplar veya ehil kişilere kestirebileceklerdir. Umuma açık sokak, cadde, park, bahçe ve yol güzergâhları gibi yerlerde Kurban kesimlerinin yapılmaması için Belediye tarafından gerekli kontrollerin yapılmasına, belirtilen bu yerlerin dışında kurban kesenlerin 2872 ve 5199 sayılı Çevre ve Hayvan Hakları Kanunun ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezasıyla cezalandırılmalarına,

 

7-) Kurban Kesim ve Satış yerleri, basın yayın kanalıyla vatandaşlara duyurulması ile kesim ve satış yerlerindeki çeşitli levha ve bez afişlerle, işaretlerin Osmangazi Belediyesi tarafından yapılmasına. Bununla birlikte İlçe Müftülüğünce camilerde Cuma vaaz ve hutbelerde Kurban ibadeti anlatılırken dini, sağlık ve asgari hijyenik kurallara uyulmasının cemaate duyurulmasına,

 

8-) Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaport/nakil belgesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, pasaport/nakil belgeleri kontrol edilerek, belgeleri tam olanların girişine izin verilir. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre küpesiz ve kayıt altına alınmamış hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine müsaade edilmemesi,

 

9-) Yukarıda belirtilen Her kesim bölgesinde 1 Veteriner Hekim bulundurulmasına, veteriner Hekim sayısı yetmediğinde Belediye tarafından serbest veteriner hekimlerle anlaşarak kesim yerlerinde veteriner hekim bulundurulmasına veya Osmangazi Belediyesinin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapmasına,

 

10-) Komisyonumuz tarafından belirlenen Resmi Kurban kesim yerlerinde bir din görevlisinin İlçe Müftülüğünce,  İlçe Tarım Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesince yeterli sayıda gezici denetim ekibi, veteriner hekim bulundurulmasına, halka hizmet vermek isteyen özel kasaplara sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere izin verilmesine,

 

11-) Kurban Kesim ücreti olarak;

A) Büyükbaş kurbanlar   :1. GÜN 300,00 TL,  2. GÜN 150,00 TL,   3. GÜN 75,00 TL

B) Küçükbaş Kurbanlar :1. GÜN   50,00 TL,  2. VE 3. GÜN için 30,00 TL,

olarak belirlenmesine,

 

12-) Osmangazi Belediyesine ait yarı kapalı pazaryerleri için tesisten yararlanma ücretinin alınmamasına,

 

13-) Emek (Arıtma Tesisi Karşısı), Veysel Karani (Arıtma Tesisi Karşısı), Yunuseli (Arıtma Tesisi Karşısı)  mahallesindeki kesim yerlerinde kesim yapacak yeterli sayıda kasap bulundurulmasına ve ücretleri toplama yetkisinin, Bursa Kasaplar Odasına verilmesine,

 

14-) Kurban kesim bölgesinde meydana gelebilecek küçük çaplı yaralanmalara müdahale için Belediye ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

 

15-) İlçemiz sınırları içersinde faaliyet gösteren ( Vakıf, Dernek, Gros Market, vs.) özel ve tüzel kuruluşların kendi kesim ve satış yerleri ile ilgili detaylı bilgi ile Osmangazi  Belediyesine müracaat etmeleri halinde kendilerine kesim için  izin verilmesine,

 

16-) Kurban satış ve kesim yerlerinde elektrik, su, WC gibi sosyal tesisler ile söz konusu yerlerin temizliği ve hijyeninin belediyeler tarafından günlük olarak yerine getirilmesine,

 

17-) Kurban satış ve kesim yerlerinin asayişinin sağlanması ve buralara giriş-çıkışlardaki trafik yoğunluğunun İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından giderilmesine,

 

18-) Komisyonca belirlenen Kurban Satış, kurban Kesim yerleri ile ücretlerinin üye kurumların web sitelerinde ilan edilmesine,

 

19-) İlçemizde mezbaha olmadığından geçici kurulan hayvan kesim yerlerinde fazla hayvan kesimi yapılamamaktadır. Bu hayvanları kesecek yeterli sayıda Kasap bulmakta sıkıntı olduğundan kurban sahiplerinden alınmasına karar verilen kesim ücretlerinin direk mal sahipleri tarafından kasaplara verilmesine, hayvanlarını kendi veya getirmiş olduğu kasaba kestirmek isteyenlerden ücret talep etmeden kesime müsaade edilmesine.  Tesis ücreti olarak belediye tarafından para alınmamasına,

 

20-) Belirlenen kesim mahalleri dışında kesim yapılmasına izin verilmemesine, bu yasaklara uyulup uyulmadığının Belediye Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığınca sürekli denetlenmesine, uyulmadığının belirlenmesi halinde Türk Ceza Kanunun 526. maddesi uyarınca suç belgelerinin düzenlenerek gereğinin takdiri için Cumhuriyet Savcılığına iletilerek suç duyurusunda bulunulmasına,

 

21-) Cezai İşlemler;

MADDE 19 – (1) İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:

a) Kurban satış ve kesim yerlerinde; ilgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;

1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 203 TL,

2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 50.975 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.267 TL cezai işlem aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.

c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre; satılırken, hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur.

ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 2752 TL idari para cezası uygulanır.

d) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL idari para cezası uygulanır.

e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile,

22-) Alınan komisyon kararlarının birer örneğinin ilgili kuruluşlara gönderilmesine ayrıca karar özetinin basın yayın kuruluşlarınca ve camilerde vaaz ve hutbelerde halkımıza duyurulmasına, alınan bu karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında ceza koğuşturulması yapılacağının da ilan ve metinlerde belirlenmesine,

 

23-) Komisyonun sekretaryasının İlgili Kanun-Yönetmelik ve Tebliğ gereği ilçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Osmangazi şubesinin sorumluluğunda yürütülmesine;

 

24-) Alınan bu kararların gereğini yapmaları için ilgili birimlere bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

   

T.C.

OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Müftülüğü

 

 

 

   Komisyon Başkanı                                    Üye                                              Üye

     Mehmet YILDIRIM                           Osman ŞEN                              Dilek YOSUN                                                 Yıldırım Kaymakamı                        Yıldırım Müftüsü                      Osmangazi Belediyesi                                     Osmangazi Kaymakam V.               Osmangazi Müftü V.                Veteriner İşleri Müdür V.

 

 

                Üye                                                Üye                                                      Üye                           

   Uzm. Dr. İlknur VATAN                      Mürvet ÖZTÜRK                              Süleyman ÇAPUK   

Osmangazi Toplum Sağlığı                İlçe Gıda Tarım ve                           Osmangazi Belediyesi    

    Merkezi Başkan V.                         Hayvancılık Müdürü                                Zabıta Amiri

 

           Üye                                                                        Üye                                                                            

    Muhsin YILDIZ                                                İkram PEHLEVAN  

Kasaplar Odası Başkanı                            TDV  Osmangazi ŞubesiTemsilcisi

 

KURBAN SATIŞ YERLERİ

Sıra No

Birim

Yer Adı

Yer Adresi

İletişim

 

1

Bursa Osmangazi

Veysel Karani (Arıtma Tesisi Karşısı)

Veysel Karani Mah.

02242707000

 

2

Bursa Osmangazi

Yunuseli (Arıtma Tesisi Karşısı)

Yunuseli Mah.

02242707000

 

 

KURBAN KESİM YERLERİ

Sıra No

Birim

Yer Adı

Yer Adresi

İletişim

 

1

Bursa Osmangazi

Öztaner Gıda ve İhtiyaç Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

Mudanya Yolu Geçit Girişi No:756 Osmangazi/BURSA

02242447350-05336514066

 

2

Bursa Osmangazi

Emek (Arıtma) Tesisi Karşısı

Emek MAh. Osmangazi/BURSA

02242707000

 

3

Bursa Osmangazi

Veysel Karani (Arıtma Tesisi Karşısı)

Veysel Karani Mah. Osmangazi/BURSA

02242707000

 

4

Bursa Osmangazi

YUNUSELİ KURBAN SATIŞ YERİ

YUNUSELİ MAHALLESİ

02242707000

 

5

Bursa Osmangazi

İSMAİL HAKKI KURAN KURSU

TUZPAZARI MH İSMAİL HAKKI CD NO :18 OSMANGAZİ BURSA

02242246576

 

6

Bursa Osmangazi

ÜFTADE KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİ

KAVAKLI MH KAVAKLI CD ÜFTADE SK NO:17 OSMANGAZİ BURSA

02242216851 - 0224221 94 01

 

7

Bursa Osmangazi

Tahtakale Bilim Kültür ve Eğitim Merkezi Derneği

TAHTAKALE MH FIŞKIRIK CD NO 2. AHMET SK NO:25 OSMANGAZİ BURSA

02242219970

 

8

Bursa Osmangazi

GÜLBAHÇE İLİM KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ

GÜLBAHÇE MH GÜL SK NO:1 OSMANGAZİ BURSA

05392541828 - 05064250563